Czym jest test 4Kscore?

4Kscore test jest badaniem krwi, które pozwala na indywidualną i spersonalizowaną ocenę ryzyka zachorowania na agresywnego raka prostaty. W skład 4Kscore test wchodzą 4 biomarkery (PSA, PSA wolny, PSA całkowity oraz hK2) oraz dane osobowe dotyczące wieku, wynik badania per rectum i wynik poprzedniej biopsji.
Porównanie tych danych z informacjami uzyskanymi na podstawie wcześniejszych badań, które objęły ponad 10.000 pacjentów, umożliwia nam dostarczenie lekarzom i pacjentom szacunkowej oceny indywidualnego ryzyka wystąpienia agresywnego raka prostaty pomagając w podjęciu decyzji dotyczącej przebiegu procesu diagnostycznego.

Czy test 4Kscore został naukowo przebadany?

Skuteczność 4Kscore test została przebadana i potwierdzona klinicznie. Biomarkery wykorzystywane w teście 4Kscore są oparte na badaniach prowadzonych przez ponad 10 lat przez Memorial Sloan Kettering Cancer Center oraz znaczące ośrodki badawcze w Europie, którymi objęto ponad 10.000 mężczyzn z Europy i USA. Prospektywne, zaślepione badanie kliniczne przeprowadzone w 26 ośrodkach urologicznych w USA na 1.012 pacjentach wykazało porównywalne wyniki.
Udowodniono, że test pozwala na określenie rzeczywistego ryzyka wystąpienia raka prostaty u pacjenta biorąc pod uwagę patomechanizm raka oraz niezadawalające wyniki kliniczne na przestrzeni 20 lat i wykazuje wysoką czułość i wysoką negatywną wartość predykcyjną dla agresywnego raka prostaty.

Kto potrzebuje testu 4Kscore?

Każdy mężczyzna, u którego podejrzewa się raka prostaty i u którego urolog zlecił test, by ocenić czy biopsja jest konieczna. W wielu przypadkach wynik 4Kscore test może udzielić informacji na temat łagodnej zmiany i przez to zapobiec wykonywaniu biopsji, która zawsze wiąże się z dyskomfortem pacjenta i jest obarczona skutkami niepożądanymi.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ TESTU 4Kscore, GDY:
  1. U pacjenta zdiagnozowano już raka prostaty.
  2. Pacjent przeszedł badanie per rectum w ciągu 96 godzin (4dni) przed pobraniem krwi. Badanie per rectum wykonane po pobraniu krwi jest akceptowane.
  3. Pacjent był leczony preparatem zawierającym inhibitor 5-alpha reduktazy (5-iRI) takim jak Avodart (dutasterid) lub Proscar(finasterid).
  4. W ciągu ostatnich 6 miesięcy pacjent był leczony z powodu łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub przeszedł jakikolwiek inwazyjny zabieg urologiczny, który może mieć związek z podniesieniem poziomu PSA we krwi przed pobraniem próbki. Wspomniane zabiegi obejmują m.in. biopsję prostaty, termoterapię, terapię mikrofalową, terapię laserową, przezcewkową resekcję prostaty, cewnikowanie pęcherza moczowego oraz endoskopię dolnego odcinka układu moczowo-płciowego.

Jak interpretować wynik testu 4Kscore?

4Kscore test uwzględnia zarówno laboratoryjne, jak i kliniczne parametry w celu określenia indywidualnego ryzyka zachorowania na agresywnego raka prostaty. Wynik jest łatwy do interpretacji. Na przykład, jeśli ryzyko oszacowane przy pomocy testu 4Kscore wyniosło 7%, oznacza to, że 7 spośród 100 pacjentów w tej samej populacji zachoruje na agresywnego raka prostaty.
Jeśli ryzyko przyjmuje wartość 20%, oznacza to, że 20 pacjentów spośród 100 znajdujących się w tej samej sytuacji zachoruje na agresywnego raka prostaty.

Jak wykonać test 4Kscore?

Aby wykonać 4Kscore test należy odbyć konsultacje urologiczną w lecznicy Onkolmed, podczas której lekarz ostatecznie zdecyduje o konieczności wykonania tego badania.
W określonym dniu pobrana zostanie krew do badania. Analiza próbki odbywa się w ośrodku gdzie opracowano 4Kscore test.
Lekarz zlecający badanie po kilkunastu dniach otrzyma wynik, który będzie przekazany pacjentowi.