4Kscore test

Test 4Kscore jest algorytmem opartym na ilościowej ocenie stężenia czterech markerów osoczowych należących do rodziny białek kalikreinowych takich jak: całkowity PSA (tPSA), wolny PSA (fPSA), nieaktywna enzymatycznie forma PSA (iPSA) oraz ludzkiej kalikreiny (hK2).
Ponadto, algorytm uwzględnia również wiek pacjenta, wynik badania per rectum (obecność guzków lub ich brak) i informacje uzyskanie na podstawie biopsji, w celu oszacowania procentowego prawdopodobieństwa, że biopsja ujawni obecność wysoko zróżnicowanego raka (np. ≥ 7 w skali Gleasona).

Ten test był opracowywany przez ponad 10 lat przez międzynarodową grupę badawczą posiadającą szerokie doświadczenie w dziedzinie badań nad biomarkerami raka prostaty:

  • Peter Scardino (Memorial Sloan-Kettering Center (MSKCC), New York),
  • Andrew Vickers (MSKCC, New York),
  • Hans Lija (MSKCC/Malmö/Oxford),
  • Kim Pettersson (University of Turku, Finland),
  • Timo Lövgren (University of Turku, Finland).
W rzeczywistości cztery rodzaje cząsteczek kalikreiny, które są oceniane przez 4Kscore test są częścią parametru tradycyjnie określanego jako całkowity PSA.

PSA

Swoisty antygen sterczowy (PSA) to białko produkowane przez komórki prostaty. Jego funkcja jest związana z płynnością nasienia, jego odżywaniem oraz rozkładem grudek nasienia. PSA powstają wyłącznie w obrębie prostaty, ale niewielka ilość tego markera przedostaje się do krwi. W przypadku niektórych chorób pomiar PSA jest wykonywany w celu postawienia diagnozy, oszacowania rokowana oraz kontroli raka i innych chorób takich jak zapalenie gruczołu krokowego.
Prawidłowy poziom PSA we krwi zdrowego mężczyzny jest bardzo niski i jest mierzony w nanogramach na mililitr (wiele milionów razy mniej niż w nasieniu). Zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi raka prostaty, nie można określić uniwersalnych wartości referencyjnych dla PSA.
Swoisty antygen sterczowy (PSA) to glikoproteina o masie 34 kDa, znana również, jako kalikreina III, seminina, semenogalaza, γ-seminoproteina oraz antygen P30. Z perspektywy biochemicznej, PSA jest proteazą serynową (EC numer 3.4.21.77) kodowaną przez gen znajdujący się na chromosomie 1919 (19q13).
Wyższe stężenie PSA występuje w nasieniu, natomiast jego niewielka ilość jest obecna również we krwi i prawidłowo występuje w stężeniu niższym niż 4,0 ng/ml. Stężenie PSA w surowicy jest najbardziej czułym parametrem umożliwiającym wczesne wykrywanie raka prostaty, ponieważ u 65% pacjentów z rakiem stercza jego poziom jest podwyższony.
Poziom PSA oscyluje w przypadkowy sposób u poszczególnych osób. W związku z tym, jeśli jedno badanie wykazało, że stężenie PSA wynosi 3ng/ml, test powtórzony w innym czasie może dać wynik 3,5 lub 2,5 ng/ml i jest to normalne.
Swoisty antygen sterczowy występuje we krwi pod dwoma postaciami. Najwięcej cząsteczek znajduje się w krwioobiegu w formie związanej z białkami osocza. Niewielka ilość cząsteczek PSA niezwiązana z innymi białkami jest określana, jako "wolny PSA". Procentowy test wolnego PSA określa ilość całkowitego PSA w krwioobiegu w porównaniu z PSA związanego z białkami osocza. Ryzyko wystąpienia raka wzrasta, gdy stosunek wolnego PSA do całkowitego PSA jest mniejszy niż 25%.

iPSA

W 2002 roku, grupa prowadzona przez Lija opisała znaczącą rolę iPSA w różnicowaniu łagodnej i złośliwej choroby prostaty. Nieaktywna enzymatycznie forma PSA jest podfrakcją wolnego PSA występującą jako pojedynczy łańcuch, który nie uległ fragmentacji przez specyficzne reakcje enzymatyczne w obrębie grup lizynowych w pozycjach 145 oraz 146 (Lys 145-Lys 146). Badacze stworzyli odpowiedni enzymatyczny test immunologiczny (EIA) niezbędny do określenia stężenia tego czynnika i doszli do wniosku, że stosunek nieaktywnej enzymatycznie formy PSA do wolego PSA (iPSA/fPSA) jest wyższy u pacjentów cierpiących na raka (mediana 48,5%) w porównaniu do pacjentów, u których nie zdiagnozowano nowotworu (mediana 41,8%, p < 0,0001).
Potter i Partin, w 2000 roku dokonali przeglądu wzrastającej liczby doniesień o użyteczności pomiaru stężenia ludzkiej kalikreiny 2 w diagnostyce. Następnie ten biomarker został przeanalizowany w wielu badanach w kontekście patofizjologii i diagnostyki wysoko zróżnicowanego raka prostaty.

Kalikreina 2

Ludzka kalikreina 2 jest proteazą o dużej aktywności (20.000 razy bardziej aktywną niż PSA). Produkcja tego enzymu wydaje się być wzmożona u pacjentów cierpiących na źle zróżnicowanego raka dostarczając w ten sposób informacji na temat jego złośliwości.
Podobnie jak w przypadku iPSA, zainteresowanie kalikreiną 2 dla diagnostyki było wyahamowane aż do dzisiaj z powodu trudności w pomiarach spowodowane bardzo niewielkimi stężeniami tego białka we krwi. Stężenia kalikreiny są rzedu dziesiątek lub setek piko gramów na mililitr, co stanowi około 10% stężenia całkowitego PSA we krwi.

Podsumowanie

Kombinacja czterech markerów biochemicznych dostępna obecnie w postaci prostego badania krwi cechuje się większą, w porównaniu do tradycyjnych badań takich jak PSA, swoistością.

Powyższe dane kliniczne i laboratoryjne, w połączeniu z istotnym statystycznie algorytmem, skalibrowane zarówno retro- jak i prospektywnie w populacji liczącej ponad 10,000 pacjentów z Europy i Stanów Zjednoczonych, umożliwiają precyzyjne oszacowanie potencjalnego ryzyka wysoko zróżnicowanego raka prostaty, co z kolei ułatwia lepszą ocenę leczenia danego pacjenta.